آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1396-09-04
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1396-09-22
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1396-09-20
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-08-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-08-18
تاریخ شروع سمپوزیوم
1396-09-29 08:30
تاریخ پایان سمپوزیوم
1396-09-29 16:30

زمان‌بندی اجرای برنامه ها

09:00 - 09:30

استفاده از عسلهای طبیعی و ارگانیک در کنترل زخمهای باکتریایی

دکتر مهدی ضرابی
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

 

 

10:00 - 10:30

عسل یا پروبیوتیک

دکتر ناصر تاج آبادی
دانشگاه تهران
موسسه تحقیقات علوم دامی
-

 

 

10:30 - 11:00

استفاده از بیوملکول های عسل  در تعیین کیفیت و درجه بندی عسل

دکتر محسن فتحی نجفی
دانشگاه تهران
موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی-مشهد
-

 

 

11:30 - 12:00

مقایسه کمی برخی از عسلهای تجاری بر اساس آزمونهای استاندارد

دکتر فرزانه نباتی
دانشگاه تهران
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی،
-

 

 

12:00 - 12:30

گذاری بر نقش عسل طبیعی و زهر زنبور عسل در درمان: با تاکید بربیماری‌های چشمی

دکتر بهنام کاویانی
دانشگاه تهران
-
-

 

 

12:30 - 13:00

جایگاه عسل در ادبیات فارسی

دکتر قدمعلی سرامی
دانشگاه تهران
دکتری زبان و ادبیات پارسی، استاد دانشگاه، پژوهشگر٬ شاعر٬ نویسنده
-

 

 

14:30 - 15:00

ترکیبات فنلی عسل و اثرات ضد میکروبی آنها

دکتر الهه محمودی
دانشگاه تهران
دانشگاه کاشان
a

 

 

15:00 - 15:30

سخنرانی

مقایسه خصوصیات آنتی اکسیدانی عسل های مناطق مختلف ایران و همبستگی آنها با فاکتور های ساکارز، دیاستاز، اسیدیته و خاکستر

مهندس محمد رضا طهماسبی
دانشگاه تهران
-
-

 

 

15:30 - 16:00

سخنرانی

مقایسه فیزیکو شیمیایی عسل و عسلک

مهندس محمد رفاهی
دانشگاه تهران
-
-

 

 

16:30 - 17:00

تولید عسل در ایران و جهان و چالشهای آن

دکتر غلامحسین طهماسبی
دانشگاه تهران
استاد حشره شناسی ( زیست شناسی ورفتار شناسی زنبورعسل)، معاون سازمان تحقیق، آموزش و توسعه کشاورزی
-

 

 

 

حمایت کنندگان

کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت

کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دیابت

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی- معاونت علمی و فناوری  ریاست ریاست جمهوری

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی- معاونت علمی و فناوری ریاست ریاست جمهوری

قطب نانو زیست پزشکی

قطب نانو زیست پزشکی

قطب بیو ترمودینامیک

قطب بیو ترمودینامیک

صندوق حمایت از توسعه زنبور داری کشور

صندوق حمایت از توسعه زنبور داری کشور

اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران

اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی

اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی